Pendaftaran Penggunaan Sistem
Nama :
Id Pengguna : (antara 5 hingga 12 huruf)
Kata Laluan / Password : (antara 5 hingga 12 huruf)  
Pengesahan password : (antara 5 hingga 12 huruf)
e-mail :
No Tel / HP :
No Kad Pengenalan : *cth 721101025409 (tanpa -)
No IC adalah penting untuk pendaftaran.
Anda mesti masukkan nombor ic yang betul.

                     Jika menghadapi masalah, sila hubungi en Adillah melalui email [email protected].Sertakan maklumat berikut:
                     Nama :
                     No IC :
                     No Gaji :
                     Masalah saya :

                     Lalukan cursor diatas perkataan yang bergaris untuk melihat penerangan ringkas.